Kimya ödev soru proje tez

Kimya ödev soru proje tez yazıyoruz. Kimya öğrencilerine lisans ve yüksek lisans öğrencilerine kimya dersinde verilen ödevlerinde, sorularında, projelerinde , kimya tez yazımında , kimya tez düzenlemesinde , kimya tez formatlamasında yardımcı olmaktayız. Kimya bölümü öğrencilerine, kimya mühendisliği bölümü öğrencilerine ve kimya bölüm öğrencisi olmayıp da kimya dersini seçmeli alan lisans , yüksek lisans, master öğrencilerine kimya ödev yapılır, kimya rapor yazılır, kimya proje hazırlanır, kimya tez yazılır, kimya tez düzenlemesi yapılır. 

Kimya bölümü öğrencilerine ödev, soru, proje, rapor, tez yazımı, tez düzenlemesi yaptığımız kimya dersleri

genel kimya - general chemistry : Kimya bölümü öğrencilerine  genel kimya - general chemistry dersinden ödev yapılır, genel kimya - general chemistry sorular çözülür, genel kimya - general chemistry rapor hazırlanır, genel kimya - general chemistry hesaplamalar yapılır, genel kimya - general chemistry sunum yapılır, genel kimya - general chemistry tez yazılır, genel kimya - general chemistry tez düzenlemesi yapılır, genel kimya - general chemistry bitirme projesi hazırlanır, genel kimya - general chemistry bitirme tezi düzenlemesi yapılır.                       

analitik kimya laboratuari - analytical chemistry laboratory     :       analitik kimya laboratuari - analytical chemistry laboratory dersi kimya öğrencilerinin zorlandıkları derslerden biridir, bu yüzden analitik kimya laboratuari - analytical chemistry laboratory  öğrencileri labaratuvar raporlarını yazdırırlar, analitik kimya laboratuari - analytical chemistry laboratory  dersi için yardımcı olmaktayız.        

organik kimyaya giriş -  introduction to organic chemistry   :  organik kimyaya giriş -  introduction to organic chemistry ders taleplerinizi yapıyoruz, organik kimyaya giriş -  introduction to organic chemistry  dersi ile ilgili proje yaptırmak istiyorum , organik kimyaya giriş -  introduction to organic chemistry  sunum yaptırmak istiyorum, organik kimyaya giriş -  introduction to organic chemistry  bitirme projesi hazırlatmak istiyorum, organik kimyaya giriş -  introduction to organic chemistry  bitirme tezi yazdırmak istiyorum diyorsanız arayın hemen ödevinizi yapalım.             

analitik kimya - analytical chemistry : Kimya bölümünün en zor derslerinden biri analitik kimya - analytical chemistry dersidir, analitik kimya - analytical chemistry dersi ile ilgili tüm akademik çalışmalarınız yapılır ve teslim edilir, analitik kimya - analytical chemistry sorum var, analitik kimya - analytical chemistry projem var, analitik kimya - analytical chemistry makalem var, analitik kimya - analytical chemistry tez yazmam lazım diyen lisans ve yüksek lisans öğrencilerine tüm akademik çalışmalarında talepleri değerlendirilir.                                   

organik kimya lab - organic chemistry laboratory :       organik kimya lab - organic chemistry laboratory raporlarınız, çalışmalarınız , paperlarınız , assignment, homework , take home exam yapılır.                

fiziko kimya laboratuari -  physical chemistry laboratory   :     analitik kimya laboratuari - analytical chemistry laboratory         

organik kimya -  organic chemistry : organik kimya -  organic chemistry rapor yazılır, organik kimya -  organic chemistry ödev yapılır, organik kimya -  organic chemistry makale yazılır, organik kimya -  organic chemistry essay yazılır, organik kimya -  organic chemistry bitirme ödevi yapılır, organik kimya -  organic chemistry bitirme projesi yapılır, organik kimya -  organic chemistry ödevim var ödev yaptırmak istiyorum diyorsanız bizi arayın hemen size yardımcı olalım.                            

fiziko kimya - physical chemistry :    fiziko kimya - physical chemistry ödeviniz, fiziko kimya - physical chemistry  sunumunuz, fiziko kimya - physical chemistry  raporunuz, fiziko kimya - physical chemistry  hesaplamalarınız, fiziko kimya - physical chemistry  projeniz, fiziko kimya - physical chemistry  teziniz , fiziko kimya - physical chemistry  çalışmalarınız zamanında yapılır.               

analitik kimya - analytical chemistry, fiziko kimya laboratuari-physical chemistry laboratory, organik kimya lab. - organic chemistry laboratory                       

anorganik kimya - inorganic chemistry : anorganik kimya - inorganic chemistry ödev yaptırmak istiyorum, anorganik kimya - inorganic chemistry proje hazırlatmak istiyorum, anorganik kimya - inorganic chemistry rapor yazdırmak istiyorum, anorganik kimya - inorganic chemistry tez yazdırmak anorganik kimya - inorganic chemistry bitirme projesi yaptırmak istiyorum diyen kimya derslerini alan lisans, yüksek lisans ve master düzeyinde olan çalışmalarınız yapılır.                

fiziko kimya - physical chemistry, organik kimya -  organic chemistry, biyokimya laboratuari  biochemistry laboratory           anorganik kimya laboratuari   inorganic chemistry laboratory, anorganik kimya- inorganic chemistry          

kuantum kimyasina giriş  introduction to quantum chemistry                    

biyokimya - biochemistry  : kimya öğrencilerinin en çk zorlandığı derslerden biri olan biyokimya - biochemistry dersi öğrencilerin korkulu rüyasıdır, bir de biyokimya - biochemistry hocası dersi zorlaştırıyorsa biyokimya - biochemistry dersi çekilmez bir ders olur. Ödev tez merkezi olarak biyokimya - biochemistry dersinde lisans kimya ve yüksek lisans biyokimya - biochemistry ödevleri için bizi tercih etmektedir. biyokimya - biochemistry projeniz varsa, biyokimya - biochemistry makaleniz varsa, biyokimya - biochemistry ödeviniz varsa biyokimya - biochemistry ödevleriniz yapılır güveneceğiniz bir ödev sitesi olarak bizimle çalışmaktan memnun olacaksınız.                        

polimer kimyasina giriş - introduction to polymer chemistrypolimer kimyasina giriş - introduction to polymer chemistry ödevim var, polimer kimyasina giriş - introduction to polymer chemistry  ödev yaptırmak istiyorum, polimer kimyasina giriş - introduction to polymer chemistry  projem var, polimer kimyasina giriş - introduction to polymer chemistry  proje yaptırmak istiyorum, polimer kimyasina giriş - introduction to polymer chemistry  ödevinizi yapıyoruz, polimer kimyasina giriş - introduction to polymer chemistry  projenizi yapıyoruz, bunun yanında proje merkezi olarak projenizi yapıyoruz, tez merkezi olarak polimer kimyasina giriş - introduction to polymer chemistry  tezinizi yazıyoruz. 

pestisid kimyasinin prensipleri - principles of pesticide chemistry :  kimya öğrencilerinin zorlu derslerinden biri de pestisid kimyasinin prensipleri - principles of pesticide chemistry dersidir, ödev merkezi olarak pestisid kimyasinin prensipleri - principles of pesticide chemistry ödevinizi yapıyoruz, ödev sitesi olarak pestisid kimyasinin prensipleri - principles of pesticide chemistry çalışmalarınız yapılır, proje merkezi olarak pestisid kimyasinin prensipleri - principles of pesticide chemistry projeleriniz yapılır, pestisid kimyasinin prensipleri - principles of pesticide chemistry tez merkezi olarak pestisid kimyasinin prensipleri - principles of pesticide chemistry tezinizi yazıyoruz, tez düzenlemesini yapıyoruz.

koordinasyon ve katalizörler - coordination and catalysis : ödev sitesi olarak koordinasyon ve katalizörler - coordination and catalysis ödevleriniz yapılır, proje merkezi olarak koordinasyon ve katalizörler - coordination and catalysis projeleriniz yapılır, rapor merkezi olarak koordinasyon ve katalizörler - coordination and catalysis raporlarınız yazılır, koordinasyon ve katalizörler - coordination and catalysis ödevim var, koordinasyon ve katalizörler - coordination and catalysis projem var , koordinasyon ve katalizörler - coordination and catalysis makalem var diyorsanız arayın.

araştirma projesi - research projectaraştirma projesi - research project dersinde öğrencilere kimya ile ilgili araştirma projesi - research project ödevi verilir, öğrenciler de bu süre içinde araştirma projesi - research project yaparlar, birçok kimya öğrencisi bize başvurur ve araştirma projesi - research project ödevlerini yaptırmak için ödevini , çalışmasını , dosyayı mail atar biz de öğrencilere destek olmaya çalışırız. 

kimyasal bağ - chemical bondingkimyasal bağ - chemical bonding çalışmalarınızda yardımcı olmaktayız, kimyasal bağ - chemical bonding soru çözüyoruz, kimyasal bağ - chemical bonding tez yazıyoruz, kimyasal bağ - chemical bonding tez düzenlemesi, tez formatlaması yapıyoruz, kimyasal bağ - chemical bonding ile ilgili soru bankası, sınav soruları, proje örneklerini bulabilirsiniz. ödev ücretleri için bizi arayınız

boyalar ve pigmentler - dyes and pigmentsboyalar ve pigmentler - dyes and pigments  sorum var, soru çözdürmek istiyorum, boyalar ve pigmentler - dyes and pigments projem var, tez yazdırmam lazım, tezimi yazım kılavuzuna göre düzenlettirmem lazım diyenlere yardımcı oluyoruz. boyalar ve pigmentler - dyes and pigments  için bizi arayın.

materyal kimyasi - material chemistrymateryal kimyasi - material chemistry dersinde verilen akademik çalışmalarınız yapılır, materyal kimyasi - material chemistry için bilgi almak için bizi arayın. 

modern spektroskopi - modern spectroscopymodern spektroskopi - modern spectroscopy dersinden talepler gelmektedir, modern spektroskopi - modern spectroscopy istekleriniz yapılmaktadır, modern spektroskopi - modern spectroscopy için bizi aramanız yeterlidir. 

elektrokimya  electrochemistryelektrokimya  electrochemistry homework, elektrokimya  electrochemistry solutions, elektrokimya  electrochemistry project, elektrokimya  electrochemistry assignment, elektrokimya  electrochemistry take home exam 

biyoteknolojinin ilkeleri - principles of to biotechnologybiyoteknolojinin ilkeleri - principles of to biotechnology dersinden destek almak isteyen kimya lisans ve yüksek lisans öğrencilerine hemen yardımcı olmaktayız. biyoteknolojinin ilkeleri - principles of to biotechnology makale yazdırmak istiyorsanız makale yazmada size destek veriyoruz, biyoteknolojinin ilkeleri - principles of to biotechnology proje yaptırmak istiyorum diyorsanız projenizi yapmada size yardımcı oluyoruz. 

ayirma teknikleri -  separation techniques , enzim bilimi ve teknolojisi -  enzyme science and technology, yüzey aktif maddeler ve kolloid kimyasi - surface and colloidal chemistry, kimya tarihi - kimya tarihi

polimer kimyasi -  polymer chemistrypolimer kimyasi -  polymer chemistry ödevyaptırmak istiyorum, polimer kimyasi -  polymer chemistry proje yaptırmak istiyorum, polimer kimyasi -  polymer chemistry tez yazdırmak istiyorum, polimer kimyasi -  polymer chemistry tez düzenlemesi yaptırmak istiyorum, polimer kimyasi -  polymer chemistry makale yazdırmak istiyorum diyen lisans ve yüksek lisans öğrencilerine akademik destek verilir.

organik reaksiyon mekanizmaları - organic reaction mechanism , organometalik kimya - organometallic chemistry

çevre kimyasi - environmental chemistryçevre kimyasi - environmental chemistry  dersi kimya bölüm öğrencilerinin ve çevre mühendisliği bölümü öğrencilerinin aldığı bir derstir, bu sebeple çevre kimyasi - environmental chemistry  ödev yapılır, çevre kimyasi - environmental chemistry  proje hazırlanır, çevre kimyasi - environmental chemistry  tez yazılır.

peptid kimyasi - peptide chemistry

tıbbi kimya -  medicinal chemistry : Bşçok öğrenci bizi arayıp tıbbi kimya -  medicinal chemistry  ödevi olduğunu söyler ve tıbbi kimya -  medicinal chemistry  ödevini yaptırmak ister, tıbbi kimya -  medicinal chemistry  ödevini yaptırmak isteyen üniversite öğrencilerine tıbbi kimya -  medicinal chemistry  sunum yapıyoruz, proje hazırlıyoruz, tez yazıyoruz.

enstrümental analiz -instrumental analysis

sentetik polimer kimyasi    synthetic polymer chemistry

kati hal kimyasi ve anorganik materyaller -solid state chemistry and inorganic materials

biyoanorganik kimya  bioinorganic chemistry

gıda kimyasi -  gıda kimyasi : ödev sitesi olarak gıda kimyasi -  gıda kimyasi ödevleriniz yapılır, proje merkezi olarak gıda kimyasi -  gıda kimyasi tez merkezi olarak teziniz yapılır, gıda kimyasi -  gıda kimyasi rapor ödevi, makale , sunum , proje yapılır.

 

Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisiyim Aydın Kimya ödev yaptırmak istiyorum
Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencisiyim Afyonkarahisar Kimya
Bilecik Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Dicle Üniversitesi öğrencisiyim Diyarbakır Kimya ödev yaptırmak istiyorum
Dumlupınar Üniversitesi öğrencisiyim Kütahya Kimya
Fırat Üniversitesi öğrencisiyim Elazığ Kimya
Harran Üniversitesi öğrencisiyim Şanlıurfa Kimya
Karabük Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Kırıkkale Üniversitesi öğrencisiyim Kimya ödev yaptırmak istiyorum
Kırklareli Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Mersin Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Muğla Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencisiyim Hatay Kimya
Ordu Üniversitesi öğrencisiyim Kimya tez yazdırmak, tez düzenlemesi yaptırmak
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencisiyim Kimya ödev yaptırmak istiyorum
Rize Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Selçuk Üniversitesi öğrencisiyim Konya Kimya
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi öğrencisiyim Kimya tez yazdırmak, tez düzenlemesi yaptırmak
Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisiyim Aydın Kimya sunum, makale
Balıkesir Üniversitesi öğrencisiyim Kimya sunum, makale
Bilecik Üniversitesi öğrencisiyim Kimya sunum, makale
Celâl Bayar Üniversitesi öğrencisiyim Manisa Kimya sunum, makale
Çukurova Üniversitesi öğrencisiyim Adana Kimya sunum, makale
Karadeniz İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisiyim Trabzon Kimya sunum, makale
Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisiyim Samsun Kimya sunum, makale
Pamukkale Üniversitesi öğrencisiyim Denizli Kimya sunum, makale
Selçuk Üniversitesi öğrencisiyim Konya Kimya sunum, makale
Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisiyim Isparta Kimya sunum, makale
Trakya Üniversitesi öğrencisiyim Edirne Kimya sunum, makale
Ahi Evran Üniversitesi öğrencisiyim Kırşehir Kimya
Atatürk Üniversitesi öğrencisiyim Erzurum Kimya tez yazdırmak, tez düzenlemesi yaptırmak
Erciyes Üniversitesi öğrencisiyim Kayseri Kimya
Gaziantep Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Giresun Üniversitesi öğrencisiyim Kimya tez yazdırmak, tez düzenlemesi yaptırmak
Hitit Üniversitesi öğrencisiyim Çorum Kimya
İnönü Üniversitesi öğrencisiyim Malatya Kimya
Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisiyim Isparta Kimya
Fatih Üniversitesi öğrencisiyim Kimya projem var proje yaptırmak
Dumlupınar Üniversitesi öğrencisiyim Kütahya Kimya sunum, makale
Erciyes Üniversitesi öğrencisiyim Kayseri Kimya sunum, makale
Karabük Üniversitesi öğrencisiyim Kimya sunum, makale
Kırıkkale Üniversitesi öğrencisiyim Kimya sunum, makale
Mersin Üniversitesi öğrencisiyim Kimya sunum, makale
Namık Kemal Üniversitesi öğrencisiyim Tekirdağ Kimya sunum, makale
Azerbaycan Devlet Neft Akademisi Bakü-Azerbaycan Kimya Teknolojisi Burslu
Bozok Üniversitesi öğrencisiyim Yozgat Kimya
Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Düzce Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencisiyim Karaman Kimya
Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisiyim Samsun Kimya
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi öğrencisiyim Kimya sunum, makale
Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisiyim Sivas Kimya
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisiyim Burdur Kimya
Nevşehir Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisiyim Bolu Kimya İngilizce sunum, makale
Karadeniz İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisiyim Trabzon Kimya
İnönü Üniversitesi öğrencisiyim Malatya Kimya sunum, makale
Aksaray Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Pamukkale Üniversitesi öğrencisiyim Denizli Kimya
Sakarya Üniversitesi öğrencisiyim Kimya sunum, makale
Celâl Bayar Üniversitesi öğrencisiyim Manisa Kimya
Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencisiyim Tokat Kimya
Niğde Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencisiyim Afyonkarahisar Kimya sunum, makale
Erzincan Üniversitesi öğrencisiyim Kimya sunum, makale
Kırklareli Üniversitesi öğrencisiyim Kimya sunum, makale
Erzincan Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Atatürk Üniversitesi öğrencisiyim Erzurum Kimya sunum, makale
Balıkesir Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencisiyim Tokat Kimya sunum, makale
Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencisiyim Hatay Kimya sunum, makale
Adıyaman Üniversitesi öğrencisiyim Kimya tez yazdırmak, tez düzenlemesi yaptırmak
Siirt Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisiyim Van Kimya
Akdeniz Üniversitesi öğrencisiyim Antalya Kimya
Giresun Üniversitesi öğrencisiyim Kimya sunum, makale
Amasya Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Bilkent Üniversitesi öğrencisiyim Kimya projem var proje yaptırmak
Fatih Üniversitesi öğrencisiyim Kimya İngilizce projem var proje yaptırmak
Uludağ Üniversitesi öğrencisiyim Bursa Kimya sunum, makale
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencisiyim Kimya sunum, makale
Batman Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Çukurova Üniversitesi öğrencisiyim Adana Kimya
Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisiyim Sivas Kimya sunum, makale
Trakya Üniversitesi öğrencisiyim Edirne Kimya
Kafkas Üniversitesi öğrencisiyim Kars Kimya
Namık Kemal Üniversitesi öğrencisiyim Tekirdağ Kimya
Gazi Üniversitesi öğrencisiyim Kimya sunum, makale
Kocaeli Üniversitesi öğrencisiyim Kimya sunum, makale
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Gazi Üniversitesi öğrencisiyim Kimya tez yazdırmak, tez düzenlemesi yaptırmak
Sakarya Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Üniversitesi öğrencisiyim Kimya sunum, makale
Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisiyim Kimya sunum, makale
Bursa İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Uludağ Üniversitesi öğrencisiyim Bursa Kimya
Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisiyim Bolu Kimya İngilizce
Ege Üniversitesi öğrencisiyim Kimya sunum, makale

Anadolu Üniversitesi öğrencisiyim Eskişehir Kimya
Gazi Üniversitesi öğrencisiyim Kimya tez yazdırmak, tez düzenlemesi yaptırmak
Kocaeli Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Ege Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Fatih Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Hacettepe Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya İngilizce
Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Marmara Üniversitesi öğrencisiyim Kimya tez yazdırmak, tez düzenlemesi yaptırmak
Fatih Üniversitesi öğrencisiyim Kimya ödev yaptırmak istiyorum
Yıldız İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Fatih Üniversitesi öğrencisiyim Kimya İngilizce ödev yaptırmak istiyorum
İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Orta Doğu İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Bilkent Üniversitesi öğrencisiyim Kimya ödev yaptırmak istiyorum
İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisiyim Kimya İngilizce
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Koç Üniversitesi öğrencisiyim Kimya İngilizce ödev yaptırmak istiyorum
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Bitlis Eren Üniversitesi öğrencisiyim Kimya
Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencisiyim Kimya tez yazdırmak, tez düzenlemesi yaptırmak
Fatih Üniversitesi öğrencisiyim Kimya İngilizce
Aksaray Üniversitesi öğrencisiyim Kimya sunum, makale
Nevşehir Üniversitesi öğrencisiyim Kimya sunum, makale
Ordu Üniversitesi öğrencisiyim Kimya sunum, makale
Azerbaycan Devlet Neft Akademisi Bakü-Azerbaycan Kimya Teknolojisi

 

fiziksel organik kimya  - physical organic chemistry : 

 

sitemizde yapılan aramalar

 

48 adet tasarım ödevi sunumlarıyla birlikte. 

Fen Bilimleri Tezleri

Tez konusu : antioksidanlar yardım edebilirseniz acayip sevaba girersiniz :)

MOTORLARDA KULLANILAN ALTERNATİF YAKITLAR

polietilen uretimi

KOMPOZİT MALZEMELER ve MEKANİK ÖZELLİKLERİ

CAM ÇEŞİTLERİ VE ÜRETİM AŞAMALARI

tez antioksidanlar

TASARIM ÖDEVİ

''Analitik Kimya'' Tez yardım!

inorganik kimya bitirme ödevi hakkında yardım:)

Tez Konum Metal Boya

Deterjan

Sitrik Asit Üretimi (Tasarım Ödevi)

bitirme çalışması

PVC ISI STABILIZANI

bor ve urunleri

PET İN GERİ DÖNÜŞÜMÜ HAKKINDA DÖKUMAN ?

hts(high temperature superconductivity)

KONTROL SİSTEMLERİ

çimentonun sertleşmesi üzerine kimyasal kompenentlerin etkisi

yakıt hücreleri tez çalışması

içme suyu arıtımı ve analizleri

bromatlarla ilgili bilgi

TASARIM ODEVIIIII

kompozit

içme suları tezi lütfen yardımcı olun

boyar madde

PVC GERİ DONUSUM

analitik kimya anabilim dalı bitirme tezi konusu hakkında yardım???

hidroksil sayısı tayini

NANOSTRUCTURED POLYMERIC MEMBRANES FOR SELECTIVE CO2 REMOVAL FROM LIGHT GAS MIXT

Tez yazım kuralları....

TEZİME YARDIMCI OLUN LÜTFEN

tasarım ödevi(sürekli sistemde çalışan çay makinası projesi)

Borik asit üretimi

Akademik yazım kuralları kitapçığı

ORTEP Yazılımı Kullanım Klavuzu

BAZI NAFTALDİMİN VE SALİSİLALDİMİNLERİN ÇEŞİTLİ VOLTAMETRİK TEKNİKLERLE...

Petrokimya atıklarının arıtılması

BİYODİZEL ÜRETİMİNDE HETEROJEN KATALİZÖR GELİŞTİRİLMESİ

elektokimyasal yolla atık su arıtımı tezi yardım!!!

Önemli!Tekstil sanayii atıksularının arıtımı ile ilgili tez konum var ama?

YÜKSEK SICAKLIK SERAMİK SÜPERİLETKENLER

Boraks Üretimi

gama ışınları ile polimerlşeme

Endüstriyel Polimerler

tez konum : gıda analizleri

BENİ OKU......bitirme çalışması.

nanokompozitler ve analitik kimyadaki yeri !!!!

İTÜ Kimya Mühendisliğinde Yapılmış Bir Proje

AMİNO ASİTLERİN METAL KOMPLEKSLERİ (BİTİRME ÖDEVİ-yardım)

yardım edebilir misiniz?karbonmonoksit gazı ile tepkimeye girip faydalı bir ürün

Dikarbonil Bileşiklerinin Mangan(III) Asetat Aracılığıyla Doymamıs Amitlere...

Synthesis and Evaluation of Non-genotoxic Direct Dyes

hplc ile ilgili döküman

örnek doktora tezi

doküman paylaşımında etik kurallar

Ortak Belge Sağlama (OBES)

Ceramik Tile Production

METHYLMETHACRYLATE BY ATOM TRANSFER RADICAL POLYMERIZATION

ON TİPİNDEKİ SCHIFF BAZLARININ SUSUZ ÇÖZÜCÜLERDE BAZIELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLAR

Characterization of Selective Solar Absorbers

Research into Biodiesel KINETICS & CATALYST DEVELOPMENT

RESEARCH INTO BIODIESEL CATALYST SCREENING & DEVELOPMENT

development and validation of HPLC methods for analytical and preparative purpos

BİR YANMA ODASININ MODELLENMESİ

proje yönetimi

cam çeşitleri

Monoactylferrocene Added Sulfonated Polystyrne Ionomers

yağ asidi

Fizik Mühendisliği Bölümünde yapılmış bir çalışma

AZOT GİDERİMLİ AKTİF ÇAMUR SİSTEMİNDE ENERJİ OPTİMİZASYONU

Twente Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tezleri

Kanada Tez POrtalı (Binlerce fulltext tez)

optimization studies for the alkaline transesterification biodiesel reaction...

metal ion complexation and separation bycrown ether compounds

devolopment and application of chiral separations and detection

chiral host-guest catalysis;enantioselective epoxidation of unfunctionalized...

ION BINDING AND TRANSPORT BY SYNTHETIC MOLECULAR ASSEMBLIES

synthesis of calix[4]arene ligands with multiple proton-ionizable groups for...

molecular recognition from invard and outward;from receptor desing to medicinal

metal ion complexation by acyclic and cyclic multidentate ligands

ARTIFICIAL RECEPTORS FOR MOLECULAR RECOGNITON OF AMINO ACIDS, PEPTIDES AND CARBO

MOLECULAR TUBES AS RECEPTORS FOR BIOLOGICAL ANALYTES

Conjugated polymers in mesoporous hosts

ION BINDING AND TRANSPORT BY SYNTHETIC MOLECULAR ASSEMBLIES

ENVIRONMENTAL REMEDIATION WITH FENTON REAGENTS AND SYNTHESIS OF A NOVEL .... .

biocatalytic polymer encapsulation mesoporous materials

Gıda Ambalaj Malzemeleri ve Geri Dönüsümü

LİF TAKVİYELİ POLİMERİK KOMPOZİT MALZEME TASARIMI

Şeker prosesi

polimerik serit elyaf

polimerik katki maddelerinin kalsiyum sulfat kristalizasyonuna etkisi

Kalsiyum Oksalat Kristalizasyonu

marmara universitesi icin tez formati

YAKIT HÜCRESİ MEMBRANI

PH VE POH IN KULLANIM ALANLARI LÜTFEN ACILL

termokimya sorular,yazılıyız lütfen yardım.

Çözeltiler sorusu

kimya yazılımızın soruları

sıanvım var lütfen yardım edin

çok acil cevap

Azot Döngüsü İle İlgili Sunum!!!

Acil sorular

radyoaktif elementler

çalışan kalorimetre kabı yapımı

Önemli: Cam Buğulanması

hayatmızdaki kimya yardım

Gaz Soruları

periyodik cetvel

lütfen biri şu soruya baksın

Lütfen Yardım !

Üre Tayini

VİSKOZ YÜNÜ HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ VE KULLANIM ALANLARI HAKKINDA BİLGİ ARIYORUM

Kimyasal Tepkimlerde çökelek

Gazlar ile İlgili 2 S0ru

Elektrokimya ile ilgili Sunum

Gazlar 7 soru

kimyasal temizlik maddelerinin kımyasal yapısı ve kullanımı doğru kullanımı?

diasetildioksim hangi metallerle bileşik yapar

Gerek Yok

pestisitler ve etkileri ?

Gazlar- 1 yeni soru

GAZLAR

HOCA SÖZLÜ VERECEK 10.sınıf

Gazlar-Denge sorusu

Alkol Metal Tepkimeleri Sorusu

Elektrokimya

Asit Baz Soru

Asit- Baz

Gaz ve Gaz basıncı ile ilgili sorular ilgileriniz

Kalorimetre Kabı Yapımı

Elektrofilik Aromatik Yer Değiştirme Tepkimesi

4 soru

çöp patlaması olayı nasıl gerçekleşir

Amonyum Karbonat ile Su..

İDRARDA ÜRE TAYİNİ

Karotenler bitirme tezimin konusu!!!

seluloz ve nişasta....(yıllık odevim lütfen yardım )

Kimya Dönem Ödevi

DÖNEM ÖDEVİM ARADIN BULAMADIM

Kimya Dönem Ödevim:Kütlenin Korunumu Kanunu

Alkolün Canlı Organizma Üzerindeki Etkisini Araştırınız ?

Antioksidanlar Ve kullanım Alanları

Temizlik Maddeleri ve Bileşenleri

atom sorusu

Isı

destilasyon ve sabit tartımın anlamı

Mol kavramıyla ilgili sorular ve çözümleri

Polimer Kimyası ve bir soru ?

Asit - Baz konusu hakkında bir soru ve çözümü

 dönem ödevi

Kimya Dönem Ödevi

Hidroliz ve Polimerleşme KONUSUNDA YARDIM İSTİYORUM ÇOK ACİL...

Bağlar Konusu ile ilgili Zor Sorular ve Çözümleri

Ödev Yardım. 1980'den bu yana öys' organik kimya soru ve çözümleri

Çözeltilerle İlgili Bir Soru

Gazlarla İlgili Bir Soru

Organik Kimya dönem ödevim

ağır metallerin insan sağlığı üzerindeki etkileri ve zararları nelerdir

chemical process

Sabit oranlar yasası

100 gr sabundakı glıkoz mıktarı

Temizlik Malzemeleri Döküman Lazın

Kimyasal Tepkimelerde Niçin Çökelek Oluşur ? [ Dönem Ödevi Konum ]

amonyak gazının sudaki çözünürlüğü

yardım,organik bileşiklerin kullanım alanları nelerdir

Lise 2 Termokimya Yıllık Ödev

ÇÖZELTİLER

Kimya çalışma yöntemi? Yardım...

plastiklerin geri dönüşümü

Egzotermik Tepkimeler

Kanser yapıcı organik bileşikler

öss de çıkmış karboksiil asit sorusu

enstürmantal soruları

etilbenzen

!yardım! şeker endüstrisinde kullanılan nicel analizler ve yapılışı

KİMYA YILLIK ÖDEV YARDIM LÜTFEN

pH Terimindeki p harfinin küçük yazılması?

yardım. sıvı kristaller konusunun da

yardım talebi : sanayi atıkları ve kirlilik ile ilgili sunum

yardım lütfen alev denemesi karaktersizlik renkleri

çözelti...

asit baz nötrleşme, yardım!

Asit Yağmurları ve alinacak önlemler

ÇÖZELTİLER

Asit Yağmurlarının Toprak Kimyasına Etkisi

Yardım Kan homojenmiş görünür fakat heterojendir bunun sebebi nedir?

Temel Yasalar Sorusu

yardım edin lütfen..madde ve özellikleri deneyi

Ödev:Elektrokimyasal Piller

Acil yardım ! Yerinde kullanılmayan kimyasalların canlı hayata etkileri nelerdir

KİMYA KANUNLARI SORUSU?

Nitel Analiz

çözelti hazırlama

sabit-katlı oranlar

Konu Başlığı

Tebeşir tozundan tebeşir eldesi mümkün müdür

çözelti

polietilen glikol yardım

renkli toz deterjan

Hidro Karbonla İlgili Sorular

tanpon çözeltiler?

denge soruları

HİdroKarbon Soruları??*

vicinal diol lerin oksidasyonu ve reaksiyonu

Hidrokarbonlar ilgili Sorularr

Big Bang deneyi yardım

İzomerler hk.

Kimya projesi ?

LEWİS YAPISI VE TARİHSEL GELİŞİMİ

zor bir soru :)

Organik kimyada kullanılan ayraçlar ve hazırlanışları hk.

madde

yardım

pigmentler ve rolleri

ÇEVİRİ ÖDEVİM VAR YARDIM EDEBİLECEK BİRİ

radyoaktivite soruları, lütfen çözebilirmisiniz.

kolay bir mol sorusu ama yardım :(

mol ile ilgili birkaç soru( aslında basit, bir bakınız)

ATOM VE YAPSI, ATOM VE YAPISI 2

demirden yapılan maddeler boyanır başka bir metalle kaplanır bu neden yapılır ?

kaya tuzu

çözeltilerin ilektrik iletkenliği hakkında

Kimyasal Kalay Kaplama (Yardım Lütfen)

"kimyagerler ve kimya mühendisleri biraz bilgi ve eğlenceli anı lütfen" 

Lise öğrencilerinin Kimya ve Kimya müh bölümleri ile ilgili soruları

selam arkadaslar lise düzeyınde hava kirliliği ??

soğuk iken genleşen elementler?

Ph ve Poh'ın kullanım alanları nelerdir?

bi bakarmısınız

Araştırdım Fakat Bulamadım Yardımcı Olursanız Sevinirim

yardımcı olursanız sevinirim :( bulamadım

Esterle konusunu nasıl anlatabilirim??

sigara içinde bulunan zehirli gazlar[zehirsiz olanı varmı ki?:) ]

"soru"

The Golden Book of Chemistry Experiments

Hesaplama - Lütfen acil yardım

laboratuvar malzemesi satan yerler

Karl-Fischer Cihazı ile Su Miktarı Analizi

Mazot testi

KUMAS RENK OLCUM SPEKTROFOTOMETRESI

phMetre - Multimetre

Brookfield dv- I Prime

LABARATUVAR MALZEMELERİ

Potansiyometri

Reometre

Brookfield Viskozimetreler || www.ecslabonline.com/brookfield-viskozimetre.html

TRİKLOROİZOSİYANÜRİK ASİT (TCCA) ELDESİ HAKKINDA BİLGİSİ OLAN BANA ULAŞSIN LÜTF

Fiziko Labda Bilinmesi Gerekenler

Ar-ge laboratuarı için malzemeler

Fason Üretim Yapacak Laboratuar Arıyoruz

Desikatör nedir -ne işe yarar -desikatör hakkında bilgi

Gaz Kromatografi Cihazı

yağ ektrakte tayini

GC - MS çalışma prensibi hakkında bir flash

ultrasonik banyo tavsiyesi

kozmetik kalite kontrol lab

Yapı Kimyasalları Laboratuvarına cihazlar almak istiyorum.

ovalama deneyi ve örtme deneyinin yapılışı!!!!

AHŞAP BOYA

ovalama deneyinin yapılışı????

TORBA/POŞET LABORATUVARI

Laboratuvar Malzemeleri

Viskozite katsayısının belirlenmesi- Stokes Metodu

Çeker ocak malzemesi

MADENİ YAĞ

Yapı Kimyasalları Laboratuvar Cihazları...

THINKY MIXER

20w /50 motor yağı üretimi

Son kullanma tarihi

mikrobiyoloji testleri

THIOGLYCOLİC ACİD miktar tayini acill yardım

Çevrim Deneyleri

TS 7847 standardına göre dış cephe boyası için TSE Belgesi almak istiyorum

Toprağın pH ölçümü

FTIR Deneyi ve sonuç raporu YARDIM

Dinamik Mekanik Analizi

Sıvı-sıvı ekstraksiyonu

TAŞINDI: Laboratuvar uygulamalari hakkinda kapsamli dokuman

Zeta Potansiyel ve Mobilite Ölçüm Cihazı

organik laboratuar

SU SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI

Deterjan Sıvı Sabun v.s. Analizleri

Mayada Fermantasyon gücü tayinini verdiğim şekle göre açıklayabilecek olan var m

HPLC Cihazlarında baseline(taban çizgisini) ayarlamak

TAŞINDI: kpss tercihleri

YAĞ SANAYİİ ANALİZ YÖNTEMLERİ SERİSİ 10 (TÜRBİDİMETRE CİHAZI İLE WAX ANALİZİ )

Sularda Sertlik Tayinleri

YAĞ SANAYİİ ANALİZ YÖNTEMLERİ SERİSİ 17 (İYOT SAYISI ANALİZİ)

Ürün testi

FT-NIR Cihazı spektrum aralığı

Kinematik Viskozite ve Dinamik Viskozite

TS EN ISO/IEC 17025

Cam malzemelerin temizliği -Cam malzemelerin temizlenmesi

ALEV GECİKTİRİCİLER HK

UPLC(Ultra basinçli sıvı kromatografisi) Kolonları Bakımı Prosedürü

Sularda serbest klor tayini

Sodyum Karbonat, Sodyum Bikarbonat ve Karbonik Asit

Çayda kafein analizi

YAPRAK DALI ANALİZİ VE SUDA BOR ANALİZİ

hplc de oleuropein tayini

YAĞ SANAYİİ ANALİZ YÖNTEMLERİ SERİSİ 12 (DOLUM TARTIM FARKI )

Endüstrideki Laboratuvarlarda kullanılan Malzemeler

BOYA

Hidrojen Peroksit tayini

sabunda serbest kostik analizi

pH metre kalibrasyonu yardımmmm

Brookfield viskozimetre

hammadde kalite kontrol analizleri yardıımmm!!

çamaşır suyu analizleri : Klorür yüzdesi

piknometre, dansimetre kalibrasyonu...?

Uygun Fiyatlı Nem Tayin Cihazı Nerden Alabilirim ?

Alkollü KOH Çözeltisi Hazırlanması

TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Akreditasyona Teknik Hazırlık

Malt analizi

Karışımları Fiziksel Yollarla ile Ayırma - Karışımların ayrılması

MERCK LABORATUAR EL KİTABI ÇIKTI!!! ARKADAŞLAR GERÇEKTEN HARİKA KİTAP

ŞİŞECAM' da Uygulanan Analiz ve Ölçüm Yöntemleri

Dondurucu karışımlar

Rotary Evaporatör

Laboratuvar Sıcaklığı

Evde Elektroliz ile Suyu Ayrıştırın

mikronize kalsit su emme deneyi

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)

Science Experiments

Yağmuru laboratuvarda yağdırdı

Laboratuar güvenliği

Alkolmetre kullanımı

voltametri

Yarıiletken Karakterizasyon Cihazı

YAĞ SANAYİİ ANALİZ YÖNTEMLERİ SERİSİ 5 (SERBEST YAĞ ASİTLERİ ANALİZİ ( %FFA))

YAĞ SANAYİİ ANALİZ YÖNTEMLERİ SERİSİ 9 (PEROKSİT SAYISI ANALİZİ)

% 1’lik Fenol Ftalein İndikatörü Hazırlanması

                        

Çalışma Saatlerimiz

Ödevlerinizi 7/24 yollayabilirsiniz. Mail attıktan sonra  whatsapptan bilgi mesajı atabilirsiniz. Ödevlerinizi zamanında teslim ediyoruz. Lisans yüksek lisans ve MBA öğrencilerine tez, tez yazımı, tez düzenlemesi, ödev, makale, mühendislik çizim ve proje yapıyoruz. İletişim sayfamızda yer alan tüm telefon numaralarında whatsapp vardır, iletişimin kısıtlı olduğu durumlarda whatsapp üzerinden mesaj bırakabilirsiniz. RSS

site stats

Arama Kelimeleri

Üniversite öğrencilerine 15 yıldan beri destek veren ekibimiz size sorunsuz Ödev, Tez, Proje hazırlama desteği verecektir. Arayın Serkan Hoca 05325266588

İletişim Bilgileri

 

  • Serkan Hoca : 05325266588