matlabda yaptığımız ödev konuları

 

Matlab ile ilgili tüm ödev konularında destek veriyoruz. 

matlab da motion detection in video sequence ödevim var.Üniversite öğrencisiyim ve hoca matlab dan ödev verdi. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz ? Gerekli detayları isterseniz, yollayabilirim. Üniversite öğrencileri için matlab ödevlerinizi yapıyorsunuz. Tüm ödevleriniz için bizi arayabilirsiniz.

 

Matlabda yaptığımız ödevler

 

TEMEL FONKSİYONLAR
       Trigonometrik Fonksiyonlar
       Üstel Fonksiyonlar
       Sayısal Format
       Matlab Sabitleri
 
   VEKTÖR VE MATRİS İŞLEMLERİ
         Vektör tanımlama
         Matris tanımlama
         Vektör ve Matris İndisleri
         Matrislerin biriktirilmesi
         Tablo oluşturma
         Özel Matrisler
         Aritmetik İşlemler
                 Toplama ve Çıkarma İşlemleri
                 Çarpma ve Üst Alma İşlemleri
                 Bölme İşlemleri
        Yuvarlama ve işaret fonksiyonları
         Rasgele sayı ve matris üretme fonksiyonları
         Matris Analizi
         Matris biçimlendirme fonksiyonları
         Genel sayısal analiz fonksiyonları
         Lineer Denkle Sistemleri Çözümü
 
 SEYREK MATRİSLER
         Seyrek matris tanımlamak
         Seyrek matris işlemleri
 
 ÇOK BOYUTLU MATRİSLER
 
GRAFİK İŞLEMLERİ
 
   İKİ BOYUTLU GRAFİKLER
         İki Boyutlu Grafik İşlemleri
            Yazı (text) komutları
             Grafik alanı komutları
             Eksen (axis)komutları
        İki Boyutlu Temel Grafikler
         İki Boyutlu Özel Grafikler
              Area fonksiyonu
              Bar fonksiyonu
              Stem fonksiyonu
              Stairs fonksiyonu
              Hist fonksiyonu
              Fill fonksiyonu
              Erorbar fonksiyonu
              Pie fonksiyonu
              Compass fonksiyonu
              Quiver fonksiyonu
 
   ÜÇ BOYUTLU GRAFİKLER
      Üç Boyutlu Grafik Türleri
             Meshc ve meshz fonksiyonlar
             Surf,surfc, ve surfl fonksiyonları
             Stem3 fonksiyonu
             Contour,contourf,clabel ve contour3 fonksiyonları
             Fill3 fonksiyon
             Waterfall fonksiyonu
             Plot3 fonksiyonu
             Comet ve comet3 fonksiyonu
             Quiver3 fonksiyonu
     Üç Boyutlu Grafik işlemleri
          Yüzeylerin Kırpılması
           Grafiklere Bakış Açısı
           Üç Boyutlu Grafiklerde Renk Denetimi
 
GRAFİK SAYFASI
        File Mönüsü
        Edit Mönüsü
        Tools Mönüsü
 
 MATLAB DOSYALARI VE MATLAB İLE PROGRAMLAMA
 
 
   MATLAB DOSYALARI
        M-Dosyalar
        M-Fonksiyonlar
        M-Dosyaların birlikte kullanımı
        M-Dosya içinde M-fonksiyon kullanımı
  
MATLAB İLE PROGRAMLAMA
        Problem Çözme Adımları
        Akış Şeması Sembolleri
  
OPERATÖRLER    
       Aritmetik Operatörler
       Karışlaştırma Operatörleri
      Mantıksal Operatörler
 
GİRİŞ-ÇIKIŞ FONKSİYONLARI
    Temel Giriş-Çıkış Fonksiyonlar
     Fopen Fonksiyonu
     Fclose Fonksiyonu
     Frintf Fonksiyonu
     Fscanf Fonksiyonu
 
KARŞILAŞTIRILMA VE DÖNGÜ DEYİMLERİ
   If şartlı deyimi
   Swich-case,otherwise deyimleri
   While döngüsü
   For döngüsü
 
KARAKTER İŞLEMLERİ
 Karakter dizilerini konumlandırma
 Karakter veya karakter grubunu araştırma ve değiştirme
 Sayısal /Karakter ve Karakterler/Sayısal Dönüşümleri
 Karakter Dizilerini Karşılaştırma
 Sayı Sistemleri
 
 

VERİ TRANSFERİ
 
POLİNOMLAR, EĞRİ UYDURMA VE ENTERPOLASYON
 
 
   POLİNOMLAR
        Polinomlar ve Kök Hesabı
        Polinom İşlemler
        Matrislerin Karakteristik Polinom ve Öz Değerleri
     
EĞRİ UYDURMA (CURVE FITTING)

ENTERPOLASYON (ARA DEĞER HESABI)
        İnterp 1 fonksiyonu
        Spline fonksiyonu
        İnterpft fonksiyonu
        Interp 2 fonksiyonu
        Griadata fonksiyonu
 
GEOMETRİK ANALİZ
        Polyarea fonksiyonu
        İnpolygon fonksiyonu
 
 KOMPLEKS SAYILAR
 
 
      KOMPLEKS SAYI VE İŞLEMLERİ
          Kompleks sayı işlemleri
          Kompleks sayı fonksiyonları
      KONFORMAL GRAFİKLER VE MOBIUS DÖNÜŞÜMLER
      KOMPLEKS FONKSİYONLARIN 3B GRAFİĞİ
 
LİNEER DÖNÜŞÜMLER VE BİLGİSAYAR GRAFİKLER 
     

     KOORDİNAT SİSTEMLERİ
     
İKİ BOYUTLU UZAYDA LİNEER DÖNÜŞÜM
             Döndürme
             Yansıma
             Ölçekleme
             Sapma
     
İKİ BOYUTLU HOMOJEN UZAYDA LİNEER DÖNÜŞÜM
             Öteleme
             Döndürme
             Ölçekleme
             Yansıma
   
ÜÇ BOYUTLU HOMOJEN UZAYDA LİNEER DÖNÜŞÜM
             Üç Boyutlu Uzayda Ölçekleme ve Öteleme
             Üç Boyutlu Uzayda Döndürme
             Üç Boyutlu Uzayda Yansıma

AFİN DÖNÜŞÜMLER

DÖNEL YÜZEYLER

ANİMASYONLAR

DİFERANSİYEL DENKLEMLER
 
 
       DİFERANSİYEL DENKLEMLER
              Diferansiyel Denklem Tanımı ve Sınıflandırılması
              Diferansiyel Denklem Çözümü
              Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü
                 Euler Metodu
                 Runge-kutta Metodu
 
    Yüksek Mertebeden Diferansiyel Denklemlerin Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemlere İndirgenmesi

MATLAB İLE DİFERANSİYEL DENKLEM ÇÖZÜMÜ
    ODE Çözümleyici
     Çeşitli Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklem Çözümleri
     Fizik Problemleri
     Elektrik Problemleri              
     Stiff Diferansiyel Denklem Çözümü

DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ
     Lineer Diferansiyel Denklem Sistemleri
     Denklem Sistemlerinin Çözümü

ODE ÇIKIŞ FONKSİYONLARI

ODE ÇÖZÜMLEYİCİLERİN M-DOSYA İLE KULLANIMI
 
 
FONKSİYON FONKSİYONLARI VE OPTİMİZASYON
 
 
   FONKSİYON FONKSİYONLARI
      Fminbnd Fonksiyonu
       Fpolt Fonksiyonu
       Fzero Fonksiyonu
       Fsolve Fonksiyonu
       Fminsearch Fonksiyonu
       Ezplot Fonksiyonu
       Optimset Fonksiyonu
 
SAYISAL ANALİZ
 
 
 SAYISAL INTEGRAL
         Sayısal Çözümleme Yöntemleri
              Yamuk yöntemi
               Parabol yönetimi
         Tek Katlı İntegraller
                Trapz,cumtrapz Fonksiyonları
                Quad,quad8 Fonksiyonları
         Çift Katlı Integraller

SAYISAL TÜREV
         Diff Fonksiyonu
         Gradient Fonksiyonu
     
LİNEER SİSTEMLER VE KONTROL
  
 
   LİNEER SİSTEMLERİN MATEMATİKSEL MODELİ
          Transfer Fonksiyonu ile modelleme
          Transfer Fonksiyonu Gösterim Biçimleri
          Durum Denklemleri ile Modelleme
          Matlab ile Sürekli Zamanlı Sistem Modeli Oluşturmak
          Matlab ile Ayrık Zamanlı Sistem Modeli Oluşturmak
          Model Dönüşümleri
          Matematiksel İşlemler ve Blok Diyagramları Sadeleştirme
 
MODEL DİNAMİĞİ

PERFORMANS ANALİZİ
         Zaman Bölgesi Performans Analizi
                 Step Fonksiyonu
                 Impulse Fonksiyonu
                 Inıtial Fonksiyon
                 Isim Fonksiyonu
                 Gensig Fonksiyonu
                 Stepfun Fonksiyonu
        Frekans Bölgesi Preformans Analizi
                 Bode Fonksiyonu
                 Myquist Fonksiyonu
                 Nichols Fonksiyonu
                 Margin Fonksiyonu
                 Freqresp Fonksiyonu
                 Itiview Fonksiyonu

KONTROL SİSTEMLERİ VE KÖK-YER EĞRİLERİ
    Klasik Kontrol Sistemleri
    Kök-Yer Eğrileri
    Rlocus Fonksiyonu
    Rlocfınd Fonksiyonu
    Rltool Fonksiyonu
 
SAYISAL SİNYAL İŞLEME
 
 
      Analog ve Sayısal Sinyal
      Örnekleme ve Veri Kaybı
   
FİLTRELEME
     Filtre Performans Kriterleri
     Fark Denklemleri
     Non-Recursive (FIR) ve Recursive (IIR) Filtreler
     Fitler Fonksiyonu
 
   SAYISAL FİLTRE TASARIMI
     FIR Filtre Tasarımı
       Fır 1 Fonksiyonu İle FIR Filtre Tasarımı
       Remez Fonksiyonu ile FIR Filtre Tasarımı
    IIR Filtre Tasarımı
       Butter Fonksiyonun ile IIR Filtre Tasarımı
       Yulewalk Fonksiyonu ile IIR Filtre Tasarımı
 Filtre Transfer Fonksiyonu
 Filtre Kararılık Testi 

FOURRIER DÖNÜŞÜMLERİ  
    Fourier Serileri
    Çizgi (Harmonik) Sektrumu

FONKSİYON GENERATÖRÜ OLARAK MATLAB
    Hazır Fonksiyonu Generetörleri
    Çeşitli Dalga Şekillerini Matlab ile Oluşturmak

AYRIK FOURIER DÖNÜŞÜMLERİ (DFT) VE FFT
    Fff Fonksiyonu
    Güç spectrumu (Power Spectrumu)
    Harmonik Spektrumu
 

Çalışma Saatlerimiz

Ödevlerinizi 7/24 yollayabilirsiniz. Mail attıktan sonra  whatsapptan bilgi mesajı atabilirsiniz. Ödevlerinizi zamanında teslim ediyoruz. Lisans yüksek lisans ve MBA öğrencilerine tez, tez yazımı, tez düzenlemesi, ödev, makale, mühendislik çizim ve proje yapıyoruz. İletişim sayfamızda yer alan tüm telefon numaralarında whatsapp vardır, iletişimin kısıtlı olduğu durumlarda whatsapp üzerinden mesaj bırakabilirsiniz. RSS

site stats

Arama Kelimeleri

Üniversite öğrencilerine 15 yıldan beri destek veren ekibimiz size sorunsuz Ödev, Tez, Proje hazırlama desteği verecektir. Arayın Serkan Hoca 05325266588

İletişim Bilgileri

 

  • Serkan Hoca : 05325266588